Het verenigingsmagazine van de IFA Mobile 2Takt Vereniging

heet "De Blauwe Walm" Leden ontvangen 4 keer per jaar een

exemplaar van dit interessante magazineIndien u leuke stukjes heeft die geschikt zijn voor plaatsing in de blauwe walm, mail dit aan


.

..