Het verenigingsmagazine van de IFA Mobile 2Takt Vereniging

heet "De Blauwe Walm" Leden ontvangen 4 keer per jaar een

exemplaar van dit interessante magazineIndien u leuke stukjes heeft die geschikt zijn voor plaatsing in de blauwe walm, mail dit aan

of zend het per post aan onderstaand adres.


Zie adres gegevens in

De Blauwe walmOf vul het formulier in van de Vereniging pagina met als onderwerp Blauwe walm..

..